1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. In ấn
 6. Làm thế nào để in được mẫu trộn chứng từ theo 1 trong các định dạng word/excel/pdf

Làm thế nào để in được mẫu trộn chứng từ theo 1 trong các định dạng word/excel/pdf

1. Nội dung

Cho phép người dùng in các mẫu trộn chứng từ theo 1 trong các tùy chọn sau:

 • Ngầm định in theo dạng PDF
 • Ngầm định in theo dạng Word/Excel
 • Tùy chọn định dạng in theo PDF hoặc Word/Excel theo từng mẫu trộn chứng từ.
2. Hướng dẫn
 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, tại nhóm tùy chọn In báo cáo, chứng từ, tích chọn 1 trong 3 tùy chọn Định dạng in mẫu trộn chứng từ sau:
  • In mẫu trộn chứng từ theo định dạng PDF
  • In mẫu trộn chứng từ theo định dạng Word/Excel
  • Tùy chọn định dạng in theo từng mẫu chứng từ

 • Khi in chứng từ
  • Nếu chọn “In mẫu trộn chứng từ theo định dạng PDF“: Khi in các mẫu trộn thiết kế chứng từ, chương trình ngầm định in tất cả theo định dạng PDF.
  • Nếu chọn “In mẫu trộn chứng từ theo định dạng Word/Excel“: Khi in các mẫu trộn thiết kế chứng từ, chương trình ngầm định in tất cả theo định dạng Word/Excel.
  • Nếu chọn “Tùy chọn định dạng in theo từng mẫu chứng từ“: Người dùng có thể tùy chọn in theo PDF hoặc Word/excel với từng loại mẫu trộn khi thêm mẫu thiết kế chứng từ mới

 

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan