Làm thế nào khi xem báo cáo bị lỗi?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Do thư mục bộ cài trên máy bị lỗi file mẫu hoặc bị mất file mẫu

3. Giải pháp

Thực hiện tải lại bộ cài và cài đặt lại phần mềm đúng phiên bản đang sử dụng theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan