1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Báo Cáo
 6. Khắc phục lỗi: Xem báo cáo bảng cân đối tài khoản bị trắng

Khắc phục lỗi: Xem báo cáo bảng cân đối tài khoản bị trắng

Biểu hiện

Khi mở Bảng cân đối tài khoản thì bị trắng màn hình như hình:

Nguyên nhân

Có thể do tên User profile máy tính đang để có dấu (VD: đường dẫn C:\Users\Tuyết Hồng) nên phần mềm không đọc được.

Cách khắc phục

Bạn cần đổi lại tên User profile thành tên không dấu. Về cơ bản, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản admin có sẵn trên PC hoặc tạo một tài khoản administrator tạm thời và thay đổi tên thư mục Users của mình từ trong tài khoản tạm thời đó.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện thay đổi.

1. Đăng nhập vào tài khoản admin có sẵn trên PC hoặc tạo một tài khoản Administrator tạm thời.

 • Đăng xuất tài khoản người dùng mà bạn muốn thay đổi tên thư mục profile users bằng cách nhấn Start, nhấp vào người dùng, sau đó Sign Out.

 • Sau đó, đăng nhập vào bất kỳ tài khoản admin nào trên PC mà bạn không thay đổi tên thư mục profile người dùng.

Lưu ý: Nếu không có tài khoản admin khác, thì bạn có thể thêm và chuyển sang tài khoản Administrator tạm thời, bằng cách:

  • Nhấn Start, nhập cmd và nhấp vào Run as administrator.
  • Bên trong Command Prompt, nhập dòng lệnh: net users administrator /active:yes
  • Nhấn Enter. Vậy là bạn đã thêm một tài khoản Administrator
  • Đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại và chuyển sang tài khoản Administrator mới được tạo.

2. Tìm User SID từ Command Prompt

 • Bên trong tài khoản Administrator, nhấn Start, nhập cmd và nhấp vào Run as administrator.
 • Nhập vào Command Prompt dòng lệnh: wmic useraccount get name, SID
 • Nhấn Enter
 • Ghi lại SID tài khoản muốn đổi

3. Đổi tên người dùng trong Registry

 • Mở Registry bằng cách nhấn Win + R, nhập regedit và nhấn Enter.

 • Tìm đến dòng có nội dung sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList bằng cách sao chép và dán phần nói trên vào Registry Editor và nhấn Enter.

 • Tại đây, nhấp vào số User SID đã tìm thấy ở bước trước.
 • Nhấn đúp chuột vào dòng lệnh ProfileImagePath.

 • Đổi tên thư mục User profile: Lưu ý đặt tên không dấu
 • Nhấn OK.

4. Đăng xuất tài khoản Administrator và đăng nhập vào tài khoản có tên thư mục người dùng vừa thay đổi.

Thao tác thực hiện tương tự như ở Bước 1.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập lại tài khoản của bạn, Tên thư mục đã bị đổi nên các tài liệu có trong tài khoản sẽ không hiển thị. Màn hình desktop, taskbar và các đăng nhập khác đều không hiển thị. Do đó, màn hình sẽ thông báo rằng không thể đăng nhập vào tài khoản. Lúc này bạn nhấp chuột vào mục Dismiss để bỏ qua nội dung.

5. Đổi tên người dùng trong Windows Explorer.

 • Nhấn tổ hợp phím Windows + E trên máy tính để mở File Explorer
 • Tìm đến thư mục cần đổi tên. Nhấn chuột phải và chọn lệnh Rename để thực hiện đổi tên thư mục user theo ý muốn

 • Thay đổi tên hiện tại của thư mục profile người dùng thành tên mới.

Lưu ý: Bạn cần điền chính xác tên đã chọn ở bước 3. Nếu không sẽ phải thao tác và điền lại tên như ở bước 3.

6. Hoàn tất quy trình đổi tên thư mục

 • Sau khi đổi xong tên thư mục users profile, bạn đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống. Sau đó, đăng nhập lại tài khoản một lần nữa.
 • Nếu tại bước 1 bạn tạo tài khoản administrator tạm thời, bạn có thể xóa tài khoản này đi bằng cách
  • Mở Command Prompt, nhập dòng lệnh sau: net users administrator /active:no
  • Nhấn Enter

 

 

Cập nhật 27 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan