1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP trên MISA SME

Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP trên MISA SME

I. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ QUYẾT 101/2023/QH15, NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP

Giới thiệu chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2023 theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP

II. PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG

Tra cứu mặt hàng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 XEM HƯỚNG DẪN  

1. Hóa đơn đầu ra 

2. Hóa đơn đầu vào

III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  1. Đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 đến MISA SME 2023 R11 xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP như thế nào?
  2. Đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021, 2020, 2019,…) xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP như thế nào?
  3. Nghị quyết 101/2023/QH15 ảnh hưởng như thế nào tới tờ khai, bảng kê bán ra, phụ lục giảm thuế GTGT?

 

Cập nhật 14 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan