1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 lấy về từ MISA meInvoice

Lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 lấy về từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng lập các loại chứng từ từ 1 hoặc nhiều hóa đơn đầu vào áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15, lấy về từ MISA meInvoice – Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào.

 • Đơn vị nhận hóa đơn GTGT: Các HĐĐT có thuế suất thuế GTGT giảm 2% (thuế suất còn 8%).
 • Đơn vị nhận hóa đơn bán hàng: Các HĐĐT được giảm trừ khoản tương đương 20% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn
 • Chương trình đáp ứng lập chứng từ từ một hoặc nhiều hóa đơn đầu vào áp dụng theo theo Nghị quyết 101/2023/QH1 lấy về từ MISA meInvoice. Xem hướng dẫn các thao tác thực hiện tương tự tại đây
 • Trên giao diện form lập chứng từ, phần thuế GTGT được giảm thể hiện rõ tại:
  • Cột “Tiền thuế GTGT” – Đối với hóa đơn GTGT: Số tiền thuế GTGT phải nộp tương ứng với thuế suất 8%

  • Cột “Thuế GTGT được giảm” – Đối với hóa đơn bán hàng: Số tiền thuế đã giảm, tương ứng với 20%

Lưu ý: Giá trị tại cột Thuế GTGT được giảm hiển thị số tiền được giảm trừ thẳng vào giá trị vật tư hàng hóa đối với chứng từ mua hàng hóa đơn trực tiếp.

Cập nhật 30 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan