1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Hạch toán ghi nhận doanh thu trên MISA SME từ hóa đơn đầu ra phát hành trên phần mềm khác, áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

Hạch toán ghi nhận doanh thu trên MISA SME từ hóa đơn đầu ra phát hành trên phần mềm khác, áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 R12.1 trở đi : Chương trình đáp ứng cho các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH-15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP trên phần mềm khác, căn cứ vào đó để hạch toán và ghi nhận doanh thu bán hàng trên MISA SME.

2. Hướng dẫn

Người dùng lập chứng từ bán hàng như bình thường.

Tại giao diện lập chứng từ, tích chọn Lập kèm hóa đơn và chủ động nhập tay thông tin hóa đơn để phục vụ cho công tác kê khai thuế. (Lưu ý: Nếu không nhập được số hóa đơn thì BỎ TÍCH Sử dụng hóa đơn điện tử trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn)

Khi hạch toán người dùng cần lưu ý như sau:

 • Đối với DN tính thuế theo PP khấu trừ, trên tab 2. Thuế, chọn thuế suất thuế GTGT là 8%

 • Đối với DN tính thuế theo PP tỷ lệ % trên doanh thu:
  • Thiết lập Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn\Giảm 20% thuế GTGT theo quy định.

  • Trên chứng từ bán hàng, tích chọn tickbox Giảm 20% thuế GTGT theo quy định

Cập nhật 4 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan