1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Giới thiệu nội dung chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Giới thiệu nội dung chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP

1. Nội dung chính

Ngày 24/06/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 101/2023/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nổi bật là chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2023 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%).

Ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

2. Nội dung chi tiết

2.1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT quy định rõ trong Nghị quyết 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

2.2. Thời hạn áp dụng: Từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

2.3. Chính sách áp dụng:

  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
Cập nhật 30 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan