1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lập chứng từ mua hàng nhận kèm hóa đơn đầu vào lấy về từ phần mềm khác, áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

Lập chứng từ mua hàng nhận kèm hóa đơn đầu vào lấy về từ phần mềm khác, áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 – R12.1, chương trình cho phép người dùng lập các loại chứng từ từ hóa đơn đầu vào đã xuất trên phần mềm khác, có áp dụng theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

 • Đơn vị nhận hóa đơn GTGT: Các hóa đơn có thuế suất thuế GTGT giảm 2% (thuế suất còn 8%).
 • Đơn vị nhận hóa đơn bán hàng: Các hóa đơn được giảm trừ khoản tương đương 20% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn
 • Phần mềm SME đáp ứng lập các loại chứng từ sau:
  • Chứng từ mua hàng trong nước (qua kho/không qua kho)
  • Chứng từ mua dịch vụ
 • Người dùng lập chứng từ mua hàng như bình thường. Trên chứng từ mua hàng, tại tab 2. Thuế, nhập số liệu như sau:
  • Với hóa đơn GTGT: Chọn thuế suất 8% tại cột % thuế GTGT

  • Với hóa đơn bán hàng: Nhập số tiền thuế GTGT được giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế GTGT * 20% (VD: 300.000*5%*20% = 3000)
   Lưu ý: Chỉ nhập ô Thuế GTGT được giảm khi đơn vị nhận được hóa đơn bán hàng.

Cập nhật 11 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan