1. Trang chủ
 2. Nghị quyết 101/2023/QH15 ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra, Phụ lục giảm thuế GTGT trên MISA SME

Nghị quyết 101/2023/QH15 ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra, Phụ lục giảm thuế GTGT trên MISA SME

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 – R13, Chương trình cập nhật/bổ sung tờ khai thuế, phụ lục giảm thuế GTGT để đáp ứng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15

 • Với tờ khai thuế 01/GTGT: Vẫn kê khai vào nhóm thuế suất 10% và bổ sung phụ lục giảm thuế.
 • Với tờ khai thuế 04/GTGT: Bổ sung phụ lục giảm thuế và cải tiến cách lấy số liệu tờ khai.
2. Hướng dẫn chi tiết

Với tờ khai thuế 01/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Bổ sung phụ lục PL 101/2023/QH15 – Giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 07/2023 hoặc từ quý III/2023)

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng xem danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ101.

 • Tại tab BKBR_01-1/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra,
  • Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn, chứng từ bán ra thuộc kỳ tính thuế, có thuế suất thuế GTGT 8% lên “nhóm 4. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%”,
  • Bảng kê cũng thể hiện rõ thông tin tại cột Tiền thuế được giảm – tương ứng với số liệu trên PL-101/2023/QH15 – Giảm thuế GTGT theo NQ101
  • Hóa đơn, chứng từ bán ra được lấy lên tờ khai phải thỏa mãn điều kiện: Có chọn thuế suất thuế GTGT, có đủ số và ngày hóa đơn.
 • Tại tab BKMV_01-2/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
  • Chương trình tự động lấy lên bảng kê các hóa đơn, chứng từ mua vào có thuế suất 8%, và phải thỏa mãn điều kiện: Có chọn Nhóm HHDV là nhóm 1,2; có đủ số và ngày hóa đơn.
  • Các hóa đơn, chứng từ mua vào chưa được kê lên bảng kê của các kỳ trước và có ngày < hoặc = ngày cuối cùng của kỳ tính thuế.

Với tờ khai thuế 04/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Bổ sung phụ lục PL 101/2023/QH15 – Giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 07/2023 hoặc từ quý III/2023)

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng xem danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ101.

 • Khi người dùng tích chọn phụ lục PL 101/2023/QH15, chương trình tự động lấy lên số liệu cột “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” – Chỉ tiêu [23], [25], [27], [29] trên tờ khai, thể hiện số thuế GTGT còn phải nộp sau giảm 20% tương ứng với mức tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề.

Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng tích chọn/bỏ tích chọn tại cột HĐ giảm thuế GTGT (Người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị). Cụ thể:

  • Với những dòng hóa đơn chương trình đã ngầm định tích là Hóa đơn giảm thuế GTGT trước đó, nếu người dùng Bỏ tích => Giá trị tại cột Tiền thuế được giảm về 0
  • Khi người dùng Tích chọn lại, chương trình tự động lấy lại đúng số tiền thuế GTGT được giảm tương ứng theo theo hóa đơn.
Cập nhật 20 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?