Tạo báo cáo song ngữ

1. Nội dung

Bổ sung tiện ích hỗ trợ người dùng tự tạo mẫu báo cáo song ngữ từ các báo cáo tiếng Việt hiện chương trình đang cung cấp.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Kế toán phải được phân quyền tiện ích Tạo báo cáo song ngữ trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)

Tạo từng báo cáo song ngữ

Phù hợp cho kế toán thường xuyên chỉ sử dụng 1, 2 báo cáo riêng biệt, dễ dàng tạo nhanh báo cáo song ngữ ngay trên chính giao diện báo cáo đang sử dụng.

 • Trên giao diện báo cáo chi tiết, chọn chức năng Tạo báo cáo song ngữ

 • Chọn 1 trong 3 ngôn ngữ báo cáo: Việt – Anh hoặc Việt  – Trung hoặc Việt – Hàn tùy theo nhu cầu sử dụng.
 • Nhấn Đồng ý

 • Nhấn Yes

 • Sau khi tạo mới, báo cáo song ngữ sẽ hiển thị trên danh sách thuộc nhóm báo cáo tương ứng.

Tạo hàng loạt báo cáo song ngữ

Phù hợp cho kế toán cần theo dõi, tổng hợp số liệu đa chiều từ nhiều báo cáo, dễ dàng tạo nhanh hàng loạt báo cáo song ngữ.

Để tạo báo cáo song ngữ hàng loạt, người dùng có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Vào Tiện ích, chọn Tạo báo cáo song ngữ

  • Cách 2: Trên giao diện báo cáo chi tiết, chọn Tạo báo cáo song ngữ\Tạo báo cáo song ngữ hàng loạt.

 • Chọn tạo theo Nhóm báo cáo hoặc Nhiều báo cáo
  • Chọn Nhóm báo cáo nếu muốn tạo nhiều báo cáo song ngữ thuộc cùng 1 nhóm báo cáo
   => Phù hợp cho kế toán phụ trách phần hành cụ thể. (Ví dụ: Kế toán giá thành tạo báo cáo song ngữ cho nhóm báo cáo Giá thành).
  • Chọn Nhiều báo cáo nếu muốn tạo các báo cáo song ngữ thuộc nhiều nhóm báo cáo khác nhau.
   => Phù hợp cho kế toán tổng hợp, hay những anh chị phụ trách nhiều phần hành kế toán cần tổng hợp số liệu báo cáo từ nhiều nhóm khác nhau, mà trong mỗi nhóm báo cáo chỉ cần sử dụng 1 vài báo cáo cụ thể.
 • Chọn Ngôn ngữ
 • Chọn báo cáo gốc cần tạo báo cáo song ngữ
 • Nhấn Thực hiện

 • Nhấn Yes

 • Sau khi tạo mới, các báo cáo song ngữ sẽ hiển thị trên danh sách thuộc nhóm báo cáo tương ứng.

3. Lưu ý 
 • Hệ thống chỉ đáp ứng tạo báo cáo song ngữ cho loại báo cáo động. (Không áp dụng cho báo cáo tĩnh)
 • Mỗi báo cáo gốc chỉ được tạo 1 báo cáo song ngữ tương ứng với từng loại ngôn ngữ.
 • Người dùng không thể tạo báo cáo song ngữ cho các báo cáo chưa được phân quyền sử dụng tương ứng.
Cập nhật 13 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan