1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Báo cáo
 6. Cách lấy dữ liệu và phân tích báo cáo tài chính trên dữ liệu kế toán tạo mới từ năm trước?

Cách lấy dữ liệu và phân tích báo cáo tài chính trên dữ liệu kế toán tạo mới từ năm trước?

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 – R7, với dữ liệu kế toán tạo mới từ năm trước, chương trình đáp ứng:

 • Lấy tất cả các báo cáo tài chính từ các năm trước đã lập ở dữ liệu cũ sang.
 • Đồng thời, nếu dữ liệu cũ chưa lập BCTC thì chương trình cũng cho phép lập bổ sung BCTC năm trước trên dữ liệu mới hiện tại.
 • Tổng hợp và phân tích được số liệu từ các báo cáo tài chính lấy từ dữ liệu cũ sang hoặc lập bổ sung trên dữ liệu mới.
2. Hướng dẫn 

Để phân tích được các báo cáo tài chính trên dữ liệu tạo mới từ năm trước, đơn vị cần xác định trên dữ liệu làm việc đã có số liệu của các báo cáo tài chính cần phân tích hay chưa.

 • Nếu đã có số liệu: Xem ngay được báo cáo phân tích tình hình tài chính.
 • Nếu chưa có số liệu: Cần lập bổ sung báo cáo tài chính cho năm cần phân tích

Với đơn vị ĐÃ LẬP các báo cáo tài chính cần phân tích ở dữ liệu cũ

1. Khi tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước:

 • Chương trình đảm bảo chuyển tất cả dữ liệu Báo cáo tài chính, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính cho DN siêu nhỏ, Thuyết minh báo cáo tài chính cho DN siêu nhỏ từ dữ liệu cũ sang dữ liệu tạo mới từ năm trước.
 • Người dùng vẫn có thể thực hiện sửa/xóa số liệu trên các báo cáo năm trước mang sang.

2. Khi Phân tích báo cáo tình hình tài chính:

 • Nếu tích chọn “Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập“: Số liệu phân tích sẽ căn cứ theo cả số liệu trên các báo cáo tài chính mang từ dữ liệu cũ sang.
 • Nếu không tích chọn “Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập“: Số liệu phân tích sẽ là dữ liệu mới nhất trên chương trình theo công thức thiết lập báo cáo tài chính.

Với đơn vị CHƯA LẬP các báo cáo tài chính cần phân tích ở dữ liệu cũ

Bước 1: Lập báo cáo tài chính cần phân tích

Lưu ý:

Cách thực hiện:

1. Vào Tổng hợp\Lập BCTC, nhấn Thêm\Báo cáo tài chính

2. Chọn kỳ/năm cần lập báo cáo tài chính năm trước (có Ngày lập báo cáo tài chính < Ngày bắt đầu năm tài chính đầu tiên đã thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung)

3. Nhấn Đồng ý.

4. Tiếp tục nhấn Yes trên câu thông báo chương trình đưa ra.

5. Chương trình tự động lấy số liệu lên báo cáo tài chính lập bổ sung như sau:

 • Số liệu cột Kỳ trước/Năm trước lấy từ cột Kỳ này/Năm nay trên báo cáo tài chính của kỳ liền trước. (Ví dụ: Lập BCTC năm 2022 thì Số liệu tại cột Kỳ trước/Năm trước trên BCTC năm 2022 = Số liệu Kỳ này/Năm nay trên BCTC năm 2021)
 • Số liệu cột Kỳ này/Năm nay lấy từ cột Kỳ trước/Năm trước trên báo cáo tài chính của kỳ liền sau. (Ví dụ: Lập BCTC năm 2022 thì Số liệu tại cột Kỳ này/Năm nay trên BCTC năm 2022 = Số liệu Kỳ trước/Năm trước trên BCTC năm 2023)

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ lấy dữ liệu sang BCTC lập bổ sung từ BCTC đã lập có cùng loại kỳ lập báo cáo (Ví dụ: Cần lập BCTC cho năm 2022, trước đó đã lập BCTC năm 2021 và BCTC Quý 4/2021, thì chương trình lấy số liệu từ BCTC năm 2021)
  • Nếu số liệu cột Kỳ trước/Năm trước (trên BCTC kỳ liền sau) và Số liệu cột Kỳ này/Năm nay (trên BCTC kỳ liền trước) bằng 0 thì số liệu lấy lên BCTC cần lập bổ sung cũng bằng 0.

6. Hoặc người dùng có thể chỉnh sửa nhập lại nhanh số liệu trên báo cáo tài chính theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Nhập khẩu số năm trước và số năm nay từ excel
 • Mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu lên.
 • Nhấn biểu tượng mũi tên tại chức năng Nhập khẩu , chọn Nhập khẩu từ excel.

 • Chọn file excel muốn nhập khẩu. File excel nhập khẩu phải có nội dung các cột Chỉ tiêu, Mã số, Thuyết minh khớp với mẫu BCTC đang lập (Có thể tạo nhiều sheet excel, mỗi sheet một báo cáo để nhập khẩu cùng lúc vào phần mềm)

Lưu ý: Nếu chương trình cảnh báo tệp nhập khẩu không hợp lệ thì cần Tải tệp dữ liệu mẫu và copy số liệu trên file excel vào tệp dữ liệu mẫu để nhập khẩu lại.

 • Nhấn Thực hiện

Cách 2: Nhập khẩu số năm trước và số năm nay từ file .xml
 • Mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu lên
 • Nhấn biểu tượng mũi tên tại chức năng Nhập khẩu, chọn Nhập khẩu từ xml

 • Chọn file xml muốn nhập khẩu. (File xml nhập khẩu phải chuẩn định dạng theo phần mềm HTKK hoặc MISA SME, đồng thời phải khớp chế độ báo cáo với báo cáo đang mở) => Chương trình sẽ tự động lấy cột số Kỳ này/Năm nay, Kỳ trước/Năm trước trên file xml để điền vào cột tương ứng trên phần mềm.

Cách 3: Sao chép dữ liệu cột

Lưu ý: Các chỉ tiêu tổng cộng chương trình sẽ không lấy theo số liệu trên file excel mà tự tính toán theo công thức trên phần mềm (Ví dụ: Chỉ tiêu mã số 10 = 01 – 02)

 • Mở file excel báo cáo tài chính (file excel cần đảm bảo có đầy đủ các dòng chỉ tiêu và khớp với báo cáo trên phần mềm). Đồng thời, cũng mở báo cáo tài chính muốn lấy số liệu.
 • Copy số liệu Kỳ này/Năm nay/Số cuối năm,  Kỳ trước/Năm trước/Số đầu năm trên file excel (Lưu ý: Chỉ sao chép từng cột một)

 • Nhấn chuột phải và chọn Paste từ excel vào cột vào các cột số liệu tương ứng.

 •  Kiểm tra lại số liệu vừa sao chép.

7. Nhấn Cất

Bước 2: Xem báo cáo phân tích tại Báo cáo\Báo cáo phân tích\Nhóm báo cáo phân tích báo cáo tài chính

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 7 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan