Báo cáo tài chính (Việt – Trung)

1. Mục đích
Cho phép xem và in các báo cáo tài chính dạng song ngữ Việt – Trung (theo nhu cầu)
2. Danh sách báo cáo

Dữ liệu theo

STT

Tên báo cáo

 

 

TT200

 

 

 

1

Bảng cân đối tài khoản (Việt – Trung)

2

B01-DN: Bảng cân đối kế toán (Việt – Trung)

3

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Việt – Trung)

4

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) (Việt – Trung)

 

 

TT133

 

 

 

 

1

F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (Việt – Trung)

2

B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính (Việt – Trung)

3

B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính (Việt – Trung)

4

B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Việt – Trung)

5

B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) (Việt – Trung)

3. Cách thực hiện
  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ, chọn loại ngôn ngữ báo cáo là ngôn ngữ Việt – Trung

  • Chọn nhóm Báo cáo tài chính.
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan