1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Báo cáo
  6. Hệ thống báo cáo phân tích tình hình tài chính

Hệ thống báo cáo phân tích tình hình tài chính

1. Mục đích

Cho phép xem và in các báo cáo, sổ sách phân tích tài chính đi kèm với các biểu đồ trực quan về tình hình tăng giảm cơ cấu tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh, xu hướng biến động dòng tiền tại doanh nghiệp.

2. Nội dung

Chương trình cung cấp các báo cáo phân tích báo cáo tài chính theo nhiều phương pháp phân tích khác nhau, cụ thể:

3. Hướng dẫn
  • Vào phân hệ Báo cáo\mục Báo cáo phân tích, chọn báo cáo trong nhóm Phân tích báo cáo tài chính
    Ví dụ: Phân tích tăng trưởng các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh.

  • Thiết lập tham số báo cáo

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết

Cập nhật 16 Tháng Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan