Lập và phát hành hóa đơn hoàn vé máy bay

1. Nội dung

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn Vé máy bay trên phần mềm MISA SME

2. Hướng dẫn

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web

Bước 2: Lấy mẫu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Lưu ý: Hóa đơn hoàn vé là hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị nên các chỉ tiêu Số lượngSố tiền (Thành tiềnTiền thuế GTGTThuế khácPhí khác…) ghi dấu âm, riêng Phí hoàn vé (nếu có) ghi dấu dương.

 • Vào Bán hàng\Xuất hóa đơn, chọn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh).

 • Chọn loại hóa đơn điều chỉnh là Điều chỉnh giá trị

 • Chọn hóa đơn được điều chỉnh
  Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

  • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.

  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh
  • Tích chọn Kế thừa thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh: Chương trình tự động chuyển dữ liệu thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh sang hóa đơn điều chỉnh.
  • Tích chọn Là hóa đơn hoàn vé máy bay.
  • Nhấn Đồng ý

 • Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
 • Chương trình tự động sinh dòng Phí hoàn vé. Tiếp tục khai báo thông tin cần điều chỉnh.
  Lưu ý:  Phần mềm tự động tính toán lại số tiền của tất cả các dòng hàng theo công thức của chương trình. Nếu người dùng muốn tự nhập số liệu, bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức.
 • Nhấn Cất

 • Nhấn Phát hành HĐĐT. Việc phát hành hóa đơn hoàn vé máy bay tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường.
  Lưu ý: Chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay đã khởi tạo.
 • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Xuất hóa đơn và danh sách Hóa đơn điện tử.
Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan