3. Thuế

  1. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?
  2. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?
Cập nhật 16 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan