2. Kho

  1. Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?
  2. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
Cập nhật 16 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan