Công việc hàng năm của nghiệp vụ Ngân sách

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Lập dự toán ngân sách
2. Lập báo cáo quản trị

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan