Làm thế nào để lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME?

1. Nội dung

Giúp lấy được các Chứng từ đã lập trên CUKCUK sang MISA SME để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại.

Các chứng từ có thể lấy từ CUKCUK sang MISA SME bao gồm:

   • Đơn mua hàng; Chứng từ mua hàng; Trả lại hàng mua
   • Hóa đơn tài chính; Chứng từ bán hàng
   • Chứng từ thu/chi tiền mặt
   • Chứng từ thu/chi tiền gửi 
   • Chứng từ nhập/xuất/chuyển kho 

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Bước 1: Trên CUKCUK: Thiết lập kết nối với phần mềm MISA SME

Lưu ý:

   • Với chuỗi cửa hàng, cần thực hiện Thiết lập kết nối MISA SME cho từng cửa hàng.
   • Chỉ có người dùng Quản trị hệ thống mới được quyền Kết nối và đẩy dữ liệu sang MISA SME, những người dùng khác muốn thực hiện các chức năng trên thì cần được phân quyền như sau:

1. Đăng nhập vào trang Quản lý CUKCUK, vào mục Ứng dụng, chọn MISA SME

2. Tích chọn Cho phép SME lấy dữ liệu kết nối. Nhấn Hoàn thành.

3. Thực hiện đẩy dữ liệu sang MISA SME bằng cách: Đánh dấu chuyển cho từng chứng từ phát sinh => Chỉ những chứng từ đã được Đánh dấu chuyển thì mới có thể lấy sang MISA SME

Lưu ý: Sau khi MISA SME thực hiện Lấy dữ liệu từ CUKCUK, chương trình sẽ cập nhật trạng thái của chứng từ sang Thành công hoặc Thất bại tùy theo kết quả thực tế =>Trường hợp Thất bại Kế toán cần Đánh dấu chuyển lại chứng từ để đẩy sang MISA SME

Bước 2: Trên MISA SME: Thiết lập kết nối CUKCUK

Lưu ý: Việc thiết lập kết nối CUKCUK gồm 2 bước:

1. Kết nối CUKCUK => Chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi máy tính

2. Thiết lập quy tắc lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi dữ liệu kế toán 

Bước 3: Lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng hoặc tab Xuất hóa đơn (hoặc có thể thực hiện trên các phân hệ Mua hàng, Kho, Tiền mặt, Tiền gửi)

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ CUKCUK. Chương trình tự động lấy về các chứng từ, được đánh dấu chuyển sang MISA SME trên CUKCUK và chưa được lấy sang MISA SME trước đó.

3. Sau khi hoàn tất việc lấy dữ liệu, chương trình sẽ thông báo kết quả. Nếu có chứng từ lấy về không thành công nhấn vào link Tải danh sách chứng từ nhập khẩu không thành công để biết nguyên nhân lỗi.

Lưu ý: Xem hướng cách dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp tại đây.

Bước 4: Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ được lấy sang

Cập nhật 20 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay