Làm thế nào để lấy dữ liệu từ MISA eShop về MISA SME?

1. Nội dung

Giúp lấy được các Chứng từ đã lập trên MISA eShop sang MISA SME để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại.

Các chứng từ có thể lấy từ MISA eShop sang MISA SME bao gồm:

   • Chứng từ mua hàng; Trả lại hàng mua
   • Hóa đơn tài chính; Chứng từ bán hàng; Chứng từ đổi trả
   • Chứng từ thu/chi tiền mặt
   • Chứng từ thu/chi tiền gửi 
   • Chứng từ nhập/xuất/chuyển kho 

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Bước 1: Trên MISA eShop: Thiết lập kết nối với phần mềm MISA SME

Lưu ý:

   • Với chuỗi cửa hàng, cần thực hiện Thiết lập kết nối MISA SME cho từng cửa hàng.
   • Chỉ có người dùng Quản trị hệ thống mới được quyền Kết nối và đẩy dữ liệu sang MISA SME, những người dùng khác muốn thực hiện các chức năng trên thì cần được phân quyền như sau:

1. Đăng nhập vào trang Quản lý MISA eShop, vào mục Kế toán\Kết nối SME.NET.

2. Thiết lập kết nối với phần mềm MISA SME:

    • Tích chọn Cho phép MISA SME lấy dữ liệu kết nối
    • Khai báo Thuế suất VAT:
     • Nếu đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: thì cần khai báo Thuế suất VAT để khi lấy dữ liệu sang MISA SME chương trình có căn cứ tính lại đơn giá trước thuế.
     • Nếu đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: thì chọn giá trị là Không chọn.

3. Thiết lập cách đẩy dữ liệu sang MISA SME theo 1 trong 2 cách:

    • Đẩy dữ liệu tự động: Chương trình sẽ tự động Đánh dấu chuyển cho tất cả chứng từ thuộc loại đã chọn

    • Đẩy dữ liệu thủ công: Phải thực hiện Đánh dấu chuyển cho từng chứng từ phát sinh

Lưu ý: Có thể kiểm tra các chứng từ đã được đánh dấu chuyển hay chưa tại cột Đánh dấu chuyển.

=> Chỉ những chứng từ đã được Đánh dấu chuyển tự động hoặc thủ công thì mới có thể lấy sang MISA SME.

Bước 2: Trên MISA SME: Thiết lập kết nối MISA eShop

Lưu ý: Việc thiết lập kết nối MISA eShop chỉ cần thực hiện một lần cho mỗi dữ liệu kế toán (trường hợp đổi máy tính hoặc máy trạm kết nối máy chủ thì phải kết nối lại)

Bước 3: Lấy dữ liệu từ MISA eShop về MISA SME

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng hoặc tab Xuất hóa đơn hoặc tab Trả lại hàng bán (hoặc có thể thực hiện trên các phân hệ Mua hàng, Kho, Tiền mặt, Tiền gửi)

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ eShop. Chương trình tự động lấy về các chứng từ (liệt kê ở trên), được đánh dấu chuyển sang MISA SME trên MISA eShop và chưa được lấy sang MISA SME trước đó.

3. Sau khi hoàn tất việc lấy dữ liệu, chương trình sẽ thông báo kết quả trên quả cầu góc trên bên phải màn hình. Nếu có chứng từ lấy về không thành công nhấn vào link Tải danh sách chứng từ nhập khẩu không thành công để biết nguyên nhân lỗi.

Lưu ý: Xem hướng cách dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp tại đây.

Bước 4: Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ được lấy sang

Cập nhật 21 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA