1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của người bán

Kiểm tra tình trạng hoạt động của người bán

1. Nội dung

Giúp tra cứu nhanh tình trạng hoạt động của Nhà cung cấp như: Đang hoạt động, Ngừng hoạt động… giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ thể thực hiện được khi kết nối internet

1. Trên các Chứng từ mua hàng hoặc Chứng từ bán hàng, nhấn KT tình trạng hoạt động DN.

Hoặc vào menu Tiện ích\Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.


2. Nhập Mã số thuế của Nhà cung cấp muốn kiểm tra. Nhấn Kiểm tra.

Lưu ý:

  • Phần mềm cho phép doanh nghiệp thấy được thông tin Ngày cập nhật cuối của hệ thống. Nếu người sử dụng nhận thấy ngày cập nhật khá xa và thông tin không chính xác thì có thể gửi yêu cầu cho MISA để thực hiện cập nhật và thông báo lại cho người dùng.

 

  • Thao tác thêm nhanh danh mục khai báo khách hàng/ Nhà cung cấp, phần mềm tự động lấy thông tin đã kiểm tra vào dữ liệu khai báo.

Ngoài ra khi Cất các danh mục Khách hàng, NCC và Chứng từ. Nếu Doanh nghiệp có tình trạng là: “Không hoạt động“; “Ngừng hoạt động“; “Tạm nghỉ kinh doanh” thì chương trình sẽ tự động cảnh báo.

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA