1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Tiện ích khác
  7. Cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện thanh toán tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu để tránh việc bị loại trừ hóa đơn khỏi chi phí khi tính thuế

Cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện thanh toán tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu để tránh việc bị loại trừ hóa đơn khỏi chi phí khi tính thuế

Khi cất chứng từ thanh toán tiền mặt cho hóa đơn từ 20 triệu trở lên, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để Doanh nghiệp tránh được tình trạng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và bị loại trừ chi phí khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Các chứng từ được cảnh báo bao gồm:

  • Chứng từ mua hàng, Chứng từ mua dịch vụ, Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn
  • Phiếu chi, Chứng từ chi tiền gửi
  • Chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ quyết toán

Lưu ý: Trường hợp trong cùng một ngày, mua hàng nhiều lần của cùng một nhà cung cấp. Chương trình sẽ cảnh báo khi cất hóa đơn mà tổng giá trị của hóa đơn này và các hóa đơn đã lập trước đó (trong cùng ngày) từ 20trđ trờ lên

Cập nhật 23 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?