Chọn hợp đồng mua

1. Mục đích

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các hợp đồng mua hàng đã được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Hợp đồng mua hàng.

2. Cách thao tác
 • Khi khai báo mới một chứng từ mua hàng, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Hợp đồng mua.

 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng mua:
  • Nếu chứng từ mua hàng được lập từ một hợp đồng mua, kế toán chọn chính xác số hợp đồng mua tại mục Tìm kiếm theo.
  • Nếu chứng từ mua hàng được chọn lập từ nhiều hợp đồng mua, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng mua tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các mặt hàng của hợp đồng cần lập nhanh chứng từ mua hàng.
  Lưu ý: Có thể chỉnh sửa số lượng nhận theo thực tế tại cột Số lượng nhận (nếu muốn).

 • Nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ mua hàng.
 • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 12 Tháng Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan