Lập hợp đồng mua hàng

Cho phép lập các hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Hợp đồng mua hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng mua hàng chọn chức năng Thêm).
  • Khai báo thông tin về hợp đồng mua:
    • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng.

    • Khai báo các hàng hóa dịch vụ được mua theo hợp đồng.

  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Các hợp đồng mua sau khi được lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan