Giảm giá hàng mua về không qua kho

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331…                  Số tiền giảm giá hàng mua

Có TK 621, 623, 627, 641…

Có TK 133                                Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
 2. Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng
 3. Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Giảm giá hàng đã mua về không qua kho” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Trên phân hệ Mua hàng\tab Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Thêm.
 • Bỏ tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.
 • Nhấn biểu tượng kính lúp.
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang chứng từ giảm giá hàng mua.
 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

 • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý: Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp giảm giá hàng mua.

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay