Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

 • Cho phép xem danh sách vật tư hàng hóa sắp hết hạn hoặc quá hạn

 

 • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng :
  • Chọn chi nhánh có liên quan
  • Khi tích chọn Vật tư hàng hóa sắp hết hạn: Hiển thị VTHH có số lượng tồn theo số lô, hạn sử dụng tính đến ngày hạch toán của chương trình lớn hơn không và thỏa mãn công thức sau: 0 <= Hạn sử dụng-Ngày hạch toán của chương trình <= Ngày sắp đến hạn chọn trên tham số tùy chọn
  • Khi tích chọn Vật tư hàng hóa quá hạn: Hiển thị VTHH có số lượng tồn tính đến ngày hạch toán của chương trình lớn hơn không và thỏa mãn công thức sau: Ngày hạch toán của chương trình-Hạn sử dụng >= Ngày quá hạn trên tham số tùy chọn
  • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
 • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ


Xem thêm