Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm cho biết trong tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mỗi mặt hàng chiếm bao nhiêu %, từ đó biết được mặt hàng nào chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.

 

  • Có thể xem theo thời gian: hôm nay, tháng này, quý này...
  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh hoặc hình dạng biểu đồ là hình quạt hay hình cột, nhấn biểu tượng :

 

  • Nếu trên màn hình chưa có biểu đồ này, nhấn vào biểu tượng và chọn đến Doanh thu theo sản phẩm


Xem thêm