Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem số dư của tất cả các tài khoản thời điểm hiện tại
  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng :
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Số dư tài khoản, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ


Xem thêm