Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Biểu đồ doanh thu chi phí cho phép theo dõi được tình hình biến động doanh thu, chi phí của doanh nghiệp qua từng kỳ kinh doanh
  • Có thể xem theo thời gian: hôm nay, tháng này, quý này...
  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng :


Xem thêm