Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Cho phép đăng nhập SME bằng tài khoản MISA ID như Họ và tên, SĐT, Email nhằm hỗ trợ khách hàng chỉ cần nhớ 1 tài khoản MISA ID là có thể đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA

Cho phép đăng nhập SME bằng tài khoản MISA ID như Họ và tên, SĐT, Email nhằm hỗ trợ khách hàng chỉ cần nhớ 1 tài khoản MISA ID là có thể đăng nhập vào tất cả các phần mềm của MISA


1. Mục đích

Khách hàng chỉ cần sử dụng một tài khoản MISAID để đăng nhập và quản lý toàn bộ các sản phẩm đang sử dụng của MISA.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Trường hợp Khách hàng đang sử dụng nhiều sản phẩm của MISA như MISA SME.NET 2019, meInvoice.vn, Sổ thu chi...thì mỗi sản phẩm sẽ quản lý riêng một tài khoản. Dẫn đến việc quản lý tài khoản gặp khó khăn do quên tài khoản đăng nhập và muốn lấy lại thì phải liên hệ với MISA để hỗ trợ, mất thời gian cho người sử dụng.
  • Từ phiên bản R13: Chỉ cần một tài khoản MISAID, Khách hàng có thể đăng nhập ở các sản phẩm đang sử dụng của MISA, thuận tiện trong vấn đề quản lý tài khoản và Khách hàng có thể tự lấy lại hoặc đổi mật khẩu khi có nhu cầu.
Chi tiết thay đổi:
1. Với Khách hàng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên, chương trình sẽ yêu cầu Cập nhật tài khoản MISA để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Khi Tạo mới dữ liệu kế toán, Bổ sung thêm bước 2. Thông tin người dùng => Mục đích: Để thiết lập tài khoản MISA ID làm tài khoản quản trị dữ liệu thay cho việc tự động tạo tài khoản ADMIN như trước.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Thay đổi chức năng Thêm mới người dùng:
  • Sau khi khai báo thông tin người dùng, chương trình sẽ gửi tin nhắn SMS/Email thông báo quyền truy cập cho người dùng

 

  • Người dùng thực hiện Đăng ký tài khoản MISA để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm.
 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 4. Khi đăng nhập vào phần mềm, kết nối máy trạm với dữ liệu trên máy chủ: cần sử dụng tài khoản MISA ID để đăng nhập

5. Các thay đổi khác:
  • Bổ sung chức năng Bàn giao quyền quản trị, cho phép người dùng Quản trị hệ thống bàn giao lại quyền quản trị cho một người dùng khác trong trường hợp: người Quản trị hệ thống chuyển công tác, thay đổi vai trò, vị trí công việc...Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Bổ sung chức năng Xác nhận Email/Số điện thoại cho phép Kế toán khai báo bổ sung và xác thực thông tin còn thiếu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Thay đổi cách thực hiện chức năng Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu => thực hiện trên hệ thống MISA ID.


Xem thêm