Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Sau 02 ngày kể từ khi nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, để biết cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử hay chưa thì thực hiện như sau:
1. Truy cập http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

2. Tại mục Thông tin thông báo phát hành\Hóa đơn chọn Tổ chức, cá nhân.


3. Thiết lập điều kiện tra cứu. Nhấn Tìm kiếm.

4. Nhấn vào “Ngày phát hành” để xem chi tiết kết quả tra cứu.


5. Nếu Kết quả tra cứu đã có đầy đủ thông tin hóa đơn và Ngày bắt đầu sử dụng thì thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận.

6. Sau khi cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT thì Kế toán mới được phép phát hành hóa đơn điện tử.


Xem thêm