Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn đơn vị làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế, sau khi đăng ký đơn vị mới được phép sử dụng Hóa đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


3. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản giấy

Cách 2: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản điện tử


Xem thêm