Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Chỉ ra một số trường hợp thường gặp khi thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công và cách khắc phục.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Một số trường hợp thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công và cách khắc phục:
Với Tài khoản Gmail

Với tài khoản G suite của Google như @misa.com.vn, @software.com.vn...

Với tài khoản Yahoo


Xem thêm