1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. 1. Khi bắt đầu sử dụng

1. Khi bắt đầu sử dụng

 • 1. Cài đặt
 • 2. Đăng nhập
 • 3. Lập chứng từ
 • 4. Nâng cấp phần mềm
 • 5. Khác
 1. Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu, chương trình hiển thị thông báo Không tìm thấy máy chủ thì phải làm thế nào?
 2. Làm thế nào khi máy trạm đang làm việc thì chương trình thông báo Mất kết nối với máy chủ?
 3. Làm thế nào khi đăng nhập vào phần mềm hiển thị thông báo Không kết nối được đến máy chủ SQL Server?
 4. Tôi muốn đăng nhập vào dữ liệu nhưng gặp câu cảnh báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo lỗi chưa xác định?
 6. Làm thế nào khi đăng nhập vào dữ liệu hiển thị thông báo Không mở được dữ liệu?
 7. Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu thì làm thế nào?
 8. Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu thì làm thế nào?
 9. Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?
 10. Khi đăng nhập vào dữ liệu, chương trình yêu cầu phải “nâng cấp bảo mật tài khoản” thì làm như thế nào?
 11. Lỗi Máy tính không hỗ trợ hiển thị nội dung hoặc không đăng nhập được
 12. Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL?
 13. Làm thế nào khi nhấn quên mật khẩu báo lỗi “Người dùng Quản trị hệ thống không khai báo email khi quên mật khẩu?
 14. Khi Đăng nhập, Tạo mới dữ liệu hoặc Phục hồi dữ liệu cũ chương trình báo Không tìm thấy máy chủ thì phải làm thế nào?
 15. Làm thế nào để kiểm tra máy trạm có kết nối mạng Lan tới máy chủ hay không?
 1.  Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2019/2020 lên MISA SME.NET 2021?
  1.1. So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2021 và MISA SME.NET 2020
  1.2.  So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2021 và MISA SME.NET 2019
 2. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2021?
  2.1. Một số tình huống khi nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019,2020 lên MISA SME.NET 2021 
  2.2. So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2021
 3.  Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021?
  3.1. Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2021 
  3.2. Tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021
 4.  Làm thế nào để nâng cấp phần mềm từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021?
  4.1. Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2021
  4.2. Một số tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021 bị sai số liệu
  4.3. Tra cứu Báo cáo MISA SME.NET 2012 trên MISA SME.NET 2021
  4.4. Hướng dẫn cách lấy mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021
 5.  Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn?
 6.  Làm thế nào khi tự động nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn bị lỗi?
 7.  Tôi muốn nâng cấp các máy trạm lên cùng phiên bản của máy chủ thì làm thế nào?
Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay