Bán hàng theo báo giá

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111, 131…             Tổng giá thanh toán

Có TK 511                   Doanh thu bán hàng

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ TK 632                    Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo báo giá, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên bán hàng gửi báo giá cho khách hàng
 2. Căn cứ vào thông tin báo giá, khách hàng đặt mua hàng.
 3. Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất hoá đơn và xuất kho hàng hoá được khách hàng đặt mua.
 4. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 5. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho.
 6. Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng.
 7. Kế toán bán hàng xuất hoá đơn, đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng.

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập báo giá gửi cho khách hàng
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo giá, chọn chức năng Thêm.
 • Thiết lập báo giá chi tiết cho từng mặt hàng để gửi cho khách hàng, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ báo giá
 • Trên phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.
 • Lựa chọn loại chứng từ cần lập là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; Bán hàng xuất khẩu; Bán hàng đại lý bán đúng giá hoặc Bán hàng ủy thác xuất khẩu.
 • Nhấn biểu tượng mũi tên, tích chọn Lập từ Báo giá.
 • Chọn báo giá cần lập Chứng từ bán hàng bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn báo giá cần lập Chứng từ bán hàng.

  • Chọn báo giá trong danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng kính lúp.
   • Thiết lập điều kiện tìm kiếm báo giá, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn báo giá cần lập chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã khai báo trên báo giá sang chứng từ bán hàng
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ bán hàng là Chưa thu tiền hoặc Thu tiền ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thu tiền, có thể thiết lập Điều khoản thanh toántheo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

 • Trong trường hợp muốn sinh đồng thời phiếu xuất kho, tích chọn mục Kiêm phiếu xuất kho.
 • Kiểm tra thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ báo giá sang => Kế toán có thể giữ nguyên thông tin như trên báo giá hoặc thay đổi lại (nếu cần).

 • Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập có tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Để cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng, kế toán sẽ thực hiện như sau:
  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn (trên tab Hóa đơn).
  • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, thực hiện như sau:
   • Nhấn Cất.
   • Chọn chức năng Cấp số HĐ trên thanh công cụ.
   • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

   • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.
 • Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn
  => Áp dụng đối với các chứng từ bán hàng khi lập không tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn. Khi cần cấp hoá đơn cho chứng từ bán hàng:

  • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng.
  • Nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn.
  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.
  • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, thực hiện như sau:
   • Nhấn Cất.
   • Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ.
   • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

   • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

Lưu ý: Phần mềm sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Trường hợp chọn phương thức Chưa thanh toán thì phần mềm mới hiển thị thông tin về điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán.

Bước 3: Lập phiếu xuất kho
 • Sau khi cất giữ xong chứng từ bán hàng, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ.

 • Kiểm tra và khai báo thông tin phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

Lưu ý:

1. Nếu khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn Kiêm phiếu xuất kho thì kế toán sẽ không phải thực hiện bước này. Khi đó hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ xuất kho hàng bán ngay sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi lập phiếu xuất kho, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.

3. Khi muốn quy đổi SL VTHH theo 1 đơn vị tính ra đồng thời nhiều đơn vị tính khác nhau, tương ứng với ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho. Xem hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 22 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay