1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn điện tử đã được CQT cấp mã hoặc HĐ không có mã đã phát hành thành công, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

Hóa đơn điện tử đã được CQT cấp mã hoặc HĐ không có mã đã phát hành thành công, phát hiện sai sót, nhưng chưa gửi cho người mua

Xem phim hướng dẫn

Khi hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế, phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi người mua, kế toán cần xử lý hóa đơn sai sót như sau:

Cập nhật 4 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan