Khấu trừ thuế GTGT

Cho phép lập chứng từ hạch toán khấu trừ thuế GTGT (áp dụng với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế GTGT.
  • Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ.
  • Nhất Cất, hệ thống sẽ tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT.

Cập nhật 7 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay