1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm từ MISA SME 2012 lên MISA SME 2022?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm từ MISA SME 2012 lên MISA SME 2022?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm từ MISA SME 2012 lên MISA SME 2022?

Làm thế nào để nâng cấp phần mềm từ MISA SME 2012 lên MISA SME 2022?

Lưu ý: Trên máy chủ chứa dữ liệu cần chuyển đổi, thực hiện các bước sau:

 

1. Nâng cấp phiên bản

Nâng cấp lên MISA SME.NET 2012 phiên bản R87.7 trở lên (nếu đang ở phiên bản thấp hơn).  

 • Xem thông tin phiên bản đang sử dụng: Vào menu Trợ giúp\Giới thiệu\Thông tin phiên bản.
 • Cập nhật lên phiên bản mới nhất của MISA SME.NET2012: Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

2. Bảo trì dữ liệu

Xem hướng dẫn Tại đây.

3. Chuyển đổi dữ liệu

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu theo hướng dẫn dưới đây.

3.1. Cài đặt phần mềm MISA SME 2022

3.2. Chuyển đổi dữ liệu kế toán

 • Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu kế toán, tích chọn MISA SME.NET 2012

 

 • Nhấn Tiếp theo và thực hiện lần lượt 6 bước chi tiết sau để hoàn thành quá trình chuyển đổi dữ liệu:


Bước 1: Chọn dữ liệu MISA SME 2012

 1.  Tại mục Máy chủ SQL: nhấn biểu tượng mũi tên để chọn máy chủ chứa dữ liệu cần chuyển đổi, thường tên máy chủ dạng Tên máy\MISASME2012 (VD: PMTAM\MISASME2012).
 2.  Tại mục Dữ liệu kế toán: Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi.

Lưu ý: Để biết tên Máy chủ SQL, mở phần mềm MISA SME.NET 2012 lên nhấn Tùy chọn.

 • Tên máy chủ: PMTAM
 • Máy chủ SQL: MISASME2012

=> Chọn Máy chủ SQL trên màn hình chuyển đổi PMTAM\MISASME2012.

3. Nhấn Tiếp theo.


Bước 2: Tạo dữ liệu MISA SME 2022

1. Tại mục Máy chủ SQL: Chọn máy chủ chứa dữ liệu trên MISA SME. Lưu ý: Để biết tên Máy chủ SQL, mở phần mềm MISA SME lên nhấn Mở rộng.

2. Tại mục Dữ liệu kế toán: Đặt tên cho dữ liệu kế toán sẽ dùng trên MISA SME

3. Đường dẫn lưu trữ: Chương trình đã ngầm định sẵn đường dẫn lưu trữ dữ liệu kế toán sau khi chuyển đổi lên. thể chọn lại bằng cách nhấn vào biểu tượng …

Lưu ý: Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác vớicài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.

4. Lựa chọn 1 trong 2 cách thức chuyển đổi:

 • Chuyển một phần dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 lên MISA SME

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp đang quản lý dữ liệu liên năm (một dữ liệu làm cho nhiều năm tài chính), các năm trước đã thực hiện quyết toán và chốt sổ sách báo cáo nên chỉ có nhu cầu chuyển đổi dữ liệu năm hiện tại từ MISA SME.NET 2012 lên trên MISA SME để tiếp tục làm việc)

=> Tích chọn Chuyển dữ liệu từ ngày nhập ngày bắt đầu chuyển dữ liệu.

 • Chuyển toàn bộ dữ liệu từ MISA SME.NET lên MISA SME

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME để theo dõi dữ liệu xuyên suốt trên một phần mềm)

=> Tích chọn Chuyển toàn bộ dữ liệu lên MISA SME 2022.

5. Chọn Phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng

Lưu ý: Cần chọn đúng phương pháp tính thuế, sau khi chuyển đổi sẽ không thể thay đổi được phương pháp tính thuế.

6. Nhấn Tiếp theo.

 


Bước 3: Thiết lập danh mục chuyển đổi

1. Nếu doanh nghiệp có thiết lập định mức nguyên vật liệu sản xuất, tích chọn ô Chuyển đổi danh mục <Định mức nguyên vật liệu> trên SME2012 vào <Lệnh sản xuất> trên SME2022 để phục vụ việc xuất kho theo định mức.

2. Nếu doanh nghiệp sử dụng đối tượng THCP loại Đơn hàng, tích chọn ô Tự động sinh ra đơn đặt hàng từ đối tượng THCP loại Đơn hàng.

3. Nhấn Tiếp theo.


Bước 4: Thiết lập và ghép tài khoản

1. Phần mềm tự động ghép tài khoản của MISA SME.NET với tài khoản của MISA SME theo thay đổi của TT200 (nếu dữ liệu chuyển đổi đang áp dụng QĐ15); hoặc theo thay đổi của TT133 (nếu dữ liệu chuyển đổi đang áp dụng QĐ48).

Lưu ý:

 • Kế toán thể chọn lại tài khoản để ghép theo nhu cầu.
 • Tùy chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC hoặc TT200/2014/TT-BTC để tự động mở tiết khoản cho các tài khoản thay thế trên MISA SME tương ứng với tiết khoản của các tài khoản bị bỏ trên MISA SME.NET 2012.

Ví dụ: Tài khoản 142, 242 trên MISA SME.NET 2012 được gộp vào tài khoản 242 trên MISA SME.

 • Phần mềm sinh ra các tiết khoản của TK 242 trên MISA SME là 2421 và 2422 tương ứng với TK 142 và 242 trên MISA SME.NET 2012.
 • Trường hợp TK 142, 242 trên MISA SME.NET 2012 có mở tiết khoản ví dụ: 1421, 1422 thì trên MISA SME phần mềm cũng sẽ mở các tiết khoản tương ứng là: 24211, 24212.
 • Với các tài khoản bị xóa bỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC;Thông tư 200/2014/TT-BTC như: 142, 311, 315, 351,… phần mềm sẽ ngầm định ghép với tài khoản có nội dung hạch toán tương ứng theo thông tư mới (Ví dụ: phát sinh của TK 311 – Vay ngắn hạn sẽ chuyển vào phát sinh của TK 3411 – Các khoản đi vay)

2. Nhấn Tiếp theo.


Bước 5: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu

1. Kiểm tra lại các thông tin đã thiết lập trước khi chuyển đổi

2. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, tùy theo độ lớn của dữ liệu cần chuyển đổi sẽ phải đợi trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường với dữ liệu khoảng 1G sẽ mất khoảng 30 phút.


Bước 6: Thông báo kết quả

Lưu ý: Có thể nhấn Tải về thông tin ghép tài khoản để tải tệp thiết lập các tài khoản chuyển đổi từ SME2012 lên SME2022, giúp thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

4. Nâng cấp bảo mật tài khoản

Mở dữ liệu vừa chuyển đổi lên và thực hiện Nâng cấp bảo mật tài khoản.

5. Kích hoạt GPSD

 • Trường hợp dữ liệu chưa có GPSD: Thực hiện như kích hoạt GPSD lần đầu. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp dữ liệu đã có GPSD bản cũ: Chương trình tự động trả về luôn giao diện kích hoạt GPSD sau khi đăng nhập phần mềm.
  • Nhấn Kích hoạt GPSD.
  • Ngừng kích hoạt người dùng nếu phần mềm trả về thông báo số lượng người dùng khai báo vượt quá số lượng cho phép trên GPSD.

6. Kiểm tra dữ liệu chuyển đổi

Kiểm tra lại dữ liệu chuyển đổi trên MISA SME. Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 26 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan