1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Giấy phép sử dụng (GPSD)
 6. Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm?

Lưu ý: Để kích hoạt GPSD, máy tính cần phải có kết nối internet.

Kích hoạt GPSD lần đầu

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản của Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng

Lưu ý: Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng đăng nhập bằng tài khoản khai báo khi đặt mua phần mềm theo 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1:

Cách 2:

  • Nhờ Admin phân quyền cho Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN vào sử dụng phần mềm bằng cách Thêm mới người dùng.
  • Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN đăng nhập vào phần mềm: Dùng Mã người dùng hoặc Số điện thoại đã khai báo khi thêm mới người dùng để đăng nhập (Mật khẩu để trống).
  • Xác thực thông tin tài khoản.

Bước 2: Kích hoạt GPSD

 • Đối với Doanh nghiệp chỉ mua một GPSD.

Nhấn Kích hoạt GPSD, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

 • Đối với Doanh nghiệp mua nhiều GPSD

Nếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Kích hoạt GPSD chương trình hiển thị danh sách các GPSD để kích hoạt:

  • Kích hoạt từng GPSD

  • Kích hoạt nhiều GPSD cùng lúc. (Lưu ý: Không thể chọn  các GPSD khác loại để áp dụng cùng lúc – Chỉ được lựa chọn cùng là Trả phí 1 lần  hoặc cùng là Thuê bao hàng năm).

Bước 3: Kiểm tra thông tin GPSD

 • Kiểm tra thông tin chung của công ty: Tên, địa chỉ, mã số thuế.
 • Kiểm tra số lượng người dùng khai báo so với số lượng người dùng được phép sử dụng. Nếu số người dùng hiện tại vượt quá số lượng người dùng cho phép trên GPSD => Ngừng kích hoạt  

Kích hoạt GPSD khi có thông báo cấp mới

1. Người dùng kích hoạt ngay khi nhận mail thông báo

Sau khi nhận được mail thông báo GPSD có sự thay đổi về thông tin công ty (tên, địa chỉ); loại trả phí; số lượng người dùng

 • Vào Trợ giúp/Đăng ký GPSD => nhấn Lấy GPSD mới nhất

2. Nhận thông báo từ phần mềm

 • Dữ liệu chỉ có 01 GPSD: Khách hàng kiểm tra thông tin và kích hoạt GPSD

 • Dữ liệu có từ 02 GPSD trở lên

  •  Kiểm tra các thông tin: tên công ty, địa chỉ . Nếu có thay đổi, phần mềm sẽ hiện thông báo

  • Với dữ liệu có từ 2 GPSD trở lên, nếu có thay đổi thông tin loại trả phí, phần mềm sẽ thông báo

  • Kiểm tra số lượng người dùng: Nếu số người dùng hiện tại vượt quá số lượng người dùng cho phép trên GPSD mới. Nhấn Ngừng kích hoạt  

Lưu ý

1. Nếu Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN chia sẻ GPSD cho một người dùng khác thì người dùng đó cũng có thể sử dụng tài khoản của mình để Áp dụng GPSD theo Cách 1 hoặc Đăng ký trực tuyến theo Cách 2.

2. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.

3. Kiểm soát số lượng người dùng: Chỉ người có vai trò quản trị hệ thống và admin mới có quyền kích hoạt/ngừng kích hoạt người dùng.

 • Số lượng người dùng đang kích hoạt nhiều hơn số lượng người dùng được phép sử dụng: Chọn mã người dùng không tiếp tục sử dụng và Ngừng kích hoạt.
  • Doanh nghiệp có một hoặc nhiều chi nhánh phụ thuộc áp dụng 01 GPSD: Một doanh nghiệp chỉ áp dụng một GPSD chọn tối đa 3 người dùng

 

  • Doanh nghiệp có các chi nhánh phụ thuộc cùng áp dụng 1 GPSD:  Tổng người dùng được phép sử dụng cũng chỉ tối đa 3 mã

 

  • Doanh nghiệp áp dụng nhiều GPSD: Được phép kích hoạt số lượng người dùng tối đa với từng chi nhánh độc lập có GPSD.
 • Số lượng người dùng đang kích hoạt nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người dùng được phép sử dụng: Kích hoạt GPSD bình thường, bỏ qua bước kiểm soát người dùng.

4. Để in lại chứng từ, báo cáo theo thông tin của GPSD cũ thì kích hoạt lại GPSD cũ như sau:

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan