Hướng dẫn đặt mua dịch vụ Ngân hàng điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn đặt mua dịch vụ Ngân hàng điện tử (MISA BankHub) theo 2 trường hợp: mua mới và gia hạn.

2. Hướng dẫn

Mua mới dịch vụ Ngân hàng điện tử (MISA BankHub)

Cách 1: Mua riêng MISA Bankhub

1. Nhấn Mua ngay trên các thông điệp Marketing MISA Bankhub.

Lưu ý: Thông điệp marketing hiển thị khi chưa đăng ký dùng thử MISA BankHub và nhấn vào các chức năng Ngân hàng điện tử như: tab Đối chiếu ngân hàng và tab Ngân hàng điện tử trên phân hệ Ngân hàng; Khi nhấn nút Chuyển tiền trực tuyến trên Ủy nhiệm chi; Khi nhấn nút Tra cứu số dư tài khoản hoặc Tra cứu lịch sử giao dịch trên Danh mục\Tài khoản ngân hàng.

Hoặc nhấn Mua ngay trên các thông báo sắp hết/đã hết hạn dùng thử dịch vụ kết nối NHĐT (Nếu đang dùng thử Bankhub)

Hoặc vào menu Hệ thống\Quản lý tài nguyên, nhấn Mua ngay

2. Thực hiện tiếp các bước đặt mua trên website Bankhub. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Mua MISA Bankhub kèm MISA SME

Thực hiện các bước đặt mua phần mềm MISA SME theo hướng dẫn tại đây.

MISA Bankhub là sản phẩm luôn đi kèm khi người dùng chọn lựa gói Professional hoặc Enterprise

Gia hạn dịch vụ Ngân hàng điện tử (MISA BankHub)

1. Nhấn Gia hạn ngay trên các thông báo sắp hết/đã hết hạn sử dụng dịch vụ kết nối NHĐT.

Hoặc vào menu Hệ thống\Quản lý tài nguyên, nhấn Gia hạn

2. Thực hiện tiếp các bước gia hạn trên website Bankhub. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan