1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu phần mềm báo Chương trình chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán trên máy chủ SQL được cài đặt trên chính máy tính này thì phải làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu phần mềm báo Chương trình chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán trên máy chủ SQL được cài đặt trên chính máy tính này thì phải làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. SQL Server
 6. Khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu phần mềm báo Chương trình chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán trên máy chủ SQL được cài đặt trên chính máy tính này thì phải làm thế nào?

Khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu phần mềm báo Chương trình chỉ cho phép tạo mới dữ liệu kế toán trên máy chủ SQL được cài đặt trên chính máy tính này thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện:

Khi thực hiện các chức năng: Tạo mới dữ liệu; Tạo mới dữ liệu từ năm trước; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME 2022; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME 2022; Cập nhật dữ liệu từ QĐ 48 lên TT 133; Quản lý dữ liệu chương trình xuất hiện thông báo:

2. Cách khắc phục:

Các chức năng: Tạo mới dữ liệu; Tạo mới dữ liệu từ năm trướcChuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME 2022; Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME 2022; Cập nhật dữ liệu từ QĐ 48 lên TT 133; Quản lý dữ liệu chương trình chỉ có thể thực hiện được trên máy chủ. Vì vậy:

1. Nếu đang sử dụng Máy trạm, thì cần chuyển sang Máy chủ để thực hiện các chức năng trên. Để kiểm tra máy nào là máy chủ Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

 • Bước 1: Tìm máy chủ
  • Tại màn hình đăng nhập. Nhấn nút Mở rộng để xem tên Máy chủ kết nối.

Ví dụ như hình dưới: KETOAN\MISASME2022 (“KETOAN” là tên máy tính máy chủ, “MISASME2022” là tên SQL)

  • Kiểm tra tìm kiếm trong hệ thống các máy tính ở công ty, máy tính nào có tên “KETOAN” thì máy đó là máy chủ.

Cách kiểm tra tên máy tính xem hướng dẫn:

1. Trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng Computer (hoặc This PC).

2. Chọn Properties.

3. Xem tên máy tính tại phần Computer Name.

 • Bước 2: Sau khi đã tìm máy nào là chủ, thực hiện các thao tác: Tạo mới, chuyển đổi, cập nhật trên máy đó.

2. Nếu đang thực hiện trên Máy chủ hoặc Chỉ có một máy tính, Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra lại tên máy tính này.
 • Bước 2: Gõ lại đúng tên máy tính, tên SQL và thực hiện tiếp.

Ví dụ như hình dưới, tên máy tính là: KETOAN thì gõ lại vào ô Máy chủ SQL: KETOAN\MISASME2022

Kiểm tra tên máy tính cài đặt máy chủ

 • Trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng Computer (hoặc This PC).
 • Chọn Properties.

 • Xem tên máy tính tại phần Computer Name.

Kiểm tra thông tin máy chủ SQL

 • Tìm kiếm và mở ứng dụng View local services.

 • Tìm Services có tên bắt đầu là SQL Server, tên máy chủ thông thường có tên MISASME2022.

Cập nhật 21 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan