1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?

Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?

1.Vấn đề

Khi lập tờ khai thuế, trên phụ lục Bảng kê bán ra kiểm tra phát hiện sót hóa đơn đầu ra đã hạch toán trên chứng từ

2.Cách khắc phục

Nguyên nhân 1: Chưa khai báo % thuế GTGT trên chứng từ (thường gặp khi không phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET )
 • Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
 • Sang tab Thuế/Chọn % Thuế GTGT
 • Lập lại tờ khai thuế GTGT

Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. 

Nguyên nhân 2: Chọn nhầm nhóm HHDV mua vào trên chứng từ khai báo thuế đầu ra trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Trả lại hàng mua…
 • Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
 • Tìm Cột “Nhóm HHDV mua vào”/nhấn delete để xóa nhóm hàng hóa HHDV mua vào
 • Lập lại tờ khai thuế GTGT

Nguyên nhân 3: Chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn
 • Mở chứng từ bán hàng Tích vào ô “Lập kèm hóa đơn” và khai báo các thông tin hóa đơn (hóa đơn đặt in/tự in) hoặc phát hành hóa đơn điện tử để lấy thông tin.

 • Hoặc lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng theo hướng dẫn

Nguyên nhân 4: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ tính thuế
 • Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kê. Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
 • Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.
Nguyên nhân 5: Hạch toán hóa đơn bán ra trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng
 •  Xóa chứng từ cũ đi và hạch toán hóa đơn bán ra trên chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để kê khai được thông tin hóa đơn GTGT bán ra.
Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay