1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xem số dư trên Báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên Bảng cân đối tài khoản?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xem số dư trên Báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên Bảng cân đối tài khoản?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi xem số dư trên Báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên Bảng cân đối tài khoản?

Làm thế nào khi xem số dư trên Báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên Bảng cân đối tài khoản?

Nguyên nhân 1: Khi xem Bảng cân đối tài khoản chưa tích nút Hiển thị số dư 2 bên

Nguyên nhân 2: Do TK 131 tách tiết khoản con, hạch toán cùng 1 khách hàng vào nhiều tài khoản con

=>Khi xem Tổng hợp công nợ phải thu của TK tổng hợp 131 thì công nợ bị bù trừ giữa các tiết khoản

Ví dụ: TK 131 tách thành 131.1 và 131.2, khách hàng A vừa hạch toán vào 131.1 vừa hạch toán vào 131.2 có thể dẫn tới trường hợp trên bảng cân đối tài khoản vừa dư Nợ vừa dư Có do số dư nằm ở 2 tài khoản con, nhưng trên Tổng hợp công nợ phải thu của TK 131 sẽ bù trừ Nợ Có để ra số dư công nợ đúng của khách hàng đó.

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Chi tiết công nợ phải thu khách hàng/ Chọn tài khoản <<Tất cả>>, tích chọn tất cả các khách hàng.

Giải pháp: Nếu một Khách hàng đang hạch toán vào 2 tài khoản như hình thì sửa lại về cùng 1 tài khoản để xem 2 báo cáo lên khớp.

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA