1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?

Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?

1. Lỗi <Vật tư, Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng> không có trong danh mục

Giải pháp:

 • Cách 1: Khi thiết lập kết nối CUKCUK, cần tích chọn Tự động thêm mới

  Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng chưa có trong danh mục => khi lấy chứng từ từ CUKCUK về SME, nếu danh mục Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng trên các chứng từ đó không tồn tại trên SME thì chương trình sẽ tự động thêm mới vào danh mục của SME.

Lưu ý:

   • Danh mục trên CUKCUK được coi là không tồn tại trên SME nếu không trùng Mã hoặc không trùng cả Mã và Tên (tùy cách thiết lập) với bất cứ danh mục nào trên SME.

Ưu điểm: Cách làm này rất đơn giản, nhanh chóng

Nhược điểm: Khó kiểm soát được các danh mục trên SME  (trường hợp trên SME đã khai báo các danh mục rồi nhưng do không trùng Mã hoặc không trùng khớp cả Mã và Tên với danh mục trên CUKCUK, nên chương trình lại tiếp tục thêm mới danh mục đó vào SME => gây trùng lắp danh mục và không kiểm soát được chính xác hàng tồn kho, công nợ khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên…

 • Cách 2: Không tích chọn Tự động thêm mới

  Vật tư, Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng chưa có trong danh mục. Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về chương trình báo lỗi không có trong danh mục như trên, Kế toán cần kiểm tra lại danh mục trên SME:

  • Nếu chưa tồn tại thì tự thêm mới (đảm  bảo hoặc cả Mã và Tên danh mục vừa thêm phải trùng với CUKCUK để chương trình có thể tự liên kết về)

  • Nếu đã tồn tại trên SME nhưng có hoặc cả Mã và tên không khớp với danh mục trên CUKCUK thì cần sửa lại cho khớp.

  • Sau đó, lấy lại dữ liệu từ CUKCUK về SME

Ưu điểm: Luôn kiểm soát được các danh mục trên SME, đảm bảo không bị trùng nhau

Nhược điểm: Mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện.

2. Lỗi không thể thêm mới chứng từ do tồn tại danh mục có cùng Mã nhưng khác tên

Nguyên nhân:

 • Do khi thiết lập kết nối CUKCUK, Kế toán đang thiết lập như sau:
  • Tích chọn Tự động thêm mới Vật tư, Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng chưa có trong danh mục.
  • Tự động liên kết danh mục có trùng thông tin: Mã và Tên
 • Khi lấy chứng từ từ CUKCUK về SME, nếu danh mục Vật tư, Hàng hóa/Kho/Tài khoản ngân hàng/Nhân viên/Khách hàng/Nhà cung cấp/Đối tác giao hàng trên các chứng từ đó trùng Mã nhưng khác Tên với danh mục đã có trên SME thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi như trên.

Giải pháp: Kiểm tra lại danh mục bị trùng :

 • Nếu 2 danh mục trên SME và CUKCUK là 1: thì sửa lại Tên cho khớp nhau.
 • Nếu là 2 danh mục: thì sửa lại cho khác nhau.
 • Sau khi sửa danh mục, lấy lại dữ liệu từ CUKCUK về SME

3. Lỗi đã tồn tại chứng từ trong dữ liệu

Nguyên nhân: Do chứng từ đã được lấy về SME trước đó, nhưng trên CUKCUK Kế toán lại tiếp tục đánh dấu chuyển (thủ công) chứng từ này sang SME. Khi đó, nếu trên SME thực hiện lấy dữ liệu từ CUKCUK về thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi trên.

Giải pháp:

 • Nếu đã Sửa chứng từ trên CUKCUK và muốn cập nhật về SME thì phải thực hiện như sau:
  • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
  • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.
  • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK
 • Nếu chứng từ không thay đổi so với chứng từ đã lấy về trước đó thì bỏ qua cảnh báo này

4. Lỗi ĐVT chưa có trong danh mục

Nguyên nhân: Lỗi trên xảy ra trong tình huống sau

 • Trên CUKCUK và SME đều khai báo một Vật tư hàng hóa có Mã hoặc cả Mã và Tên trùng khớp nhau, nhưng Đơn vị tính trên SME lại bỏ trống hoặc khác đơn vị tính trên CUKCUK
 • Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về SME, nếu có chứng từ chứa Vật tư hàng hóa trên thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi.

Giải pháp: Sửa vật tư hàng hóa trên SME để bổ sung Đơn vị tính khớp với đơn vị tính của vật tư hàng hóa đó trên CUKCUK

5. Lỗi “Đã tồn tại hóa đơn xuất cho chứng từ bán hàng…” 

Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi thực hiện các thao tác như sau:

 • Lấy chứng từ bán hàng (chưa phát hành HĐĐT) từ CUKCUK về SME
 • Trên SME: Phát hành HĐĐT cho chứng từ bán hàng lấy về
 • Trên CUKCUK: Phát hành HĐĐT cho chứng từ bán hàng đã lấy về SME
 • Lấy HĐĐT vừa phát hành trên CUKCUK về SME thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi như trên

Giải pháp:

 •  Xóa hóa đơn điện tử đã phát hành trên SME (Xem số chứng từ bán hàng trên câu thông báo lỗi)
 • Lấy lại dữ liệu từ CUKCUK về SME

Lưu ý: Việc xuất hóa đơn điện tử chỉ nên thực hiện ở 1 nơi hoặc trên CUKCUK hoặc trên SME để dễ dàng quản lý việc phát hành hóa đơn và tránh được các lỗi như trên.

6. Lỗi “Chứng từ bán hàng tương ứng với hóa đơn <Số hóa đơn> đã ghi nhận cộng gộp vào chứng từ <số chứng từ>…”

Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi thực hiện các thao tác như sau:

 • Khi thiết lập kết nối CUKCUK, Kế toán đang thiết lập Thực hiện cộng gộp các hóa đơn bán lẻ thành một chứng từ bán hàng
 • Lấy các chứng từ bán hàng (chưa phát hành HĐĐT) từ CUKCUK cộng gộp thành một chứng từ bán hàng trên SME
 • Trên CUKCUK: Phát hành HĐĐT cho một chứng từ bán hàng (nằm trong số chứng từ bán được cộng gộp)
 • Lấy HĐĐT vừa phát hành trên CUKCUK về SME thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi như trên

Giải pháp:

 • Xóa chứng từ cộng gộp trên SME (Xem số chứng từ trên câu thông báo lỗi)
 • Lấy lại dữ liệu từ CUKCUK về SME

7. Khi xem hóa đơn lấy về từ CUKCUK báo lỗi “Chưa tồn tại mẫu hóa đơn trên dữ liệu này…”

Giải pháp:

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Mẫu hóa đơn
 • Nhấn Lẫy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn (để lấy mẫu hóa đơn về SME)

Xem hướng dẫn tại đây

8. Số hóa đơn lấy về SME không liên tục

Nguyên nhân: Trường hợp đơn vị chỉ thực hiện phát hành HĐĐT trên CUKCUK, khi lấy hóa đơn từ CUKCUK về SME thì thấy số hóa đơn lấy về không liên tục => Không đảm bảo kê khai thuế chính xác. Nguyên nhân là do: Trên CUKCUK chỉ có thể thực hiện phát hành hóa đơn, khi có nhu cầu Xóa và lập hóa đơn thay thế thì kế toán phải thực hiện trên phần mềm meInvoice. Vì vậy, những hóa đơn này không thể lấy về SME bằng chức năng Lấy dữ liệu từ CUKCUK

Giải pháp: Với các hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn thay thế được lập trên meInvoice thì lấy về SME theo hướng dẫn tại đây.

9. Lỗi Domain này đã được kết nối đến bởi một chi nhánh khác

Nguyên nhân: Chương trình chỉ cho phép mỗi cửa hàng trên CUKCUK được kết nối với 1 chi nhánh trên SME. Vì vậy, lỗi này có thể xảy ra khi: thiết lập kết nối CUKCUK, Kế toán đã thiết lập liên kết tất cả các cửa hàng trên CUKCUK với các chi nhánh trên SME. Sau đó, trên SME làm việc với chi nhánh (không nằm trong danh sách chi nhánh đã liên kết với CUKCUK) và thực hiện kết nối CUKCUK thì chương trình sẽ cảnh báo như trên.

Giải pháp: Để kết nối CUKCUK thì trước tiên cần phải bỏ bớt liên kết để ít nhất một cửa hàng trên CUKCUK chưa được liên kết với chi nhánh nào trên SME

10. Khi thiết lập kết nối mục 3. Cơ cấu tổ chức hoặc khi Lấy dữ liệu từ CUKCUK báo lỗi “dữ liệu đang được thiết lập Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh…vui lòng chọn lại danh mục cần sử dụng riêng” hoặc “Dữ liệu CUKCUK đang dùng chung danh mục…MISA SME.NET đang tích sử dụng riêng danh mục…vui lòng chọn lại danh mục cần sử dụng riêng”

Nguyên nhân: Do việc thiết lập sử dụng riêng danh mục ở các cửa hàng trên CUKCUK đang khác với thiết lập sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh trên SME

Ví dụ: Trên CUKCUK chỉ thiết lập dùng riêng danh mục Thực đơn, nguyên vật liệu, trong khi trên SME lại thiết lập dùng riêng cả các danh mục khác như: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên…

Giải pháp: Trên SME cần bỏ tích chọn các danh mục đang được thiết lập dùng riêng cho khớp với cách thiết lập trên CUKCUK

Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay