1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?

Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?

1. Lỗi <Hàng hóa/Kho/Khách hàng> không có trong danh mục

Giải pháp:

 • Cách 1: Khi thiết lập kết nối nhanh.vn, cần tích chọn Tự động thêm mới

  Hàng hóa/Kho/Khách hàng chưa có trong danh mục => khi lấy chứng từ từ nhanh.vn về SME, nếu danh mục Hàng hóa/Kho/Khách hàng trên các chứng từ đó không tồn tại trên SME thì chương trình sẽ tự động thêm mới vào danh mục của SME.

Lưu ý:

   • Danh mục trên nhanh.vn được coi là không tồn tại trên SME nếu không trùng Mã hoặc không trùng cả Mã và Tên (tùy cách thiết lập) với bất cứ danh mục nào trên SME.

Ưu điểm: Cách làm này rất đơn giản, nhanh chóng

Nhược điểm: Khó kiểm soát được các danh mục trên SME  (trường hợp trên SME đã khai báo các danh mục rồi nhưng do không trùng Mã hoặc không trùng khớp cả Mã và Tên với danh mục trên nhanh.vn, nên chương trình lại tiếp tục thêm mới danh mục đó vào SME => gây trùng lắp danh mục và không kiểm soát được chính xác hàng tồn kho, công nợ khách hàng…

 • Cách 2: Không tích chọn Tự động thêm mới

  Hàng hóa/Kho/Khách hàng chưa có trong danh mục. Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về chương trình báo lỗi không có trong danh mục như trên, Kế toán cần kiểm tra lại danh mục trên SME:

  • Nếu chưa tồn tại thì tự thêm mới (đảm  bảo hoặc cả Mã và Tên danh mục vừa thêm phải trùng với nhanh.vn để chương trình có thể tự liên kết về)

  • Nếu đã tồn tại trên SME nhưng có hoặc cả Mã và tên không khớp với danh mục trên nhanh.vn thì cần sửa lại cho khớp.

  • Sau đó, lấy lại dữ liệu từ nhanh.vn về SME

Ưu điểm: Luôn kiểm soát được các danh mục trên SME, đảm bảo không bị trùng nhau

Nhược điểm: Mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện.

2. Lỗi không thể thêm mới chứng từ do tồn tại danh mục có cùng Mã nhưng khác tên

Nguyên nhân:

 • Do khi thiết lập kết nối nhanh.vn, Kế toán đang thiết lập như sau:
  • Tích chọn Tự động thêm mới Hàng hóa/Kho/Khách hàng chưa có trong danh mục.
  • Tự động liên kết danh mục có trùng thông tin: Mã và Tên
 • Khi lấy chứng từ từ nhanh.vn về SME, nếu danh mục Hàng hóa/Kho/Khách hàng trên các chứng từ đó trùng Mã nhưng khác Tên với danh mục đã có trên SME thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi như trên.

Giải pháp: Kiểm tra lại danh mục bị trùng :

 • Nếu 2 danh mục trên SME và nhanh.vn là 1: thì sửa lại Tên cho khớp nhau.
 • Nếu là 2 danh mục: thì sửa lại cho khác nhau.
 • Sau khi sửa danh mục, lấy lại dữ liệu từ nhanh.vn về SME

3. Lỗi đã tồn tại chứng từ trong dữ liệu

Nguyên nhân: Do chứng từ đã được lấy về SME. Sau đó trên SME tiếp tục thực hiện lấy dữ liệu từ nhanh.vn về thì chương trình sẽ cảnh báo lỗi trên.

Giải pháp:

 • Nếu đã Sửa chứng từ trên nhanh.vn và muốn cập nhật về SME thì phải thực hiện như sau: Bỏ ghi chứng từ muốn cập nhật trên MISA SME.NET, nhấn chuột phải, chọn Cập nhật thay đổi từ nhanh.vn

 • Nếu chứng từ không thay đổi so với chứng từ đã lấy về trước đó thì bỏ qua cảnh báo này

4. Lỗi Domain này đã được kết nối đến bởi một chi nhánh khác

Nguyên nhân: Chương trình chỉ cho phép mỗi cửa hàng trên nhanh.vn được kết nối với 1 chi nhánh trên SME. Vì vậy, lỗi này có thể xảy ra khi: thiết lập kết nối nhanh.vn, Kế toán đã thiết lập liên kết tất cả các cửa hàng trên nhanh.vn với các chi nhánh trên SME. Sau đó, trên SME làm việc với chi nhánh (không nằm trong danh sách chi nhánh đã liên kết với nhanh.vn) và thực hiện kết nối nhanh.vn thì chương trình sẽ cảnh báo như trên.

Giải pháp: Để kết nối nhanh.vn thì trước tiên cần phải bỏ bớt liên kết để ít nhất một cửa hàng trên nhanh.vn chưa được liên kết với chi nhánh nào trên SME

Cập nhật 19 Tháng Tám, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay