Mua hàng trong nước không qua kho

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 621, 623, 627, 641…     Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…        Tổng giá thanh toán

2. Mô tả nghiệp vụ

Ngày 19/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Minh Thư đưa ngay vào phân xưởng sản xuất.

 • Vải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%
 • Vải váy, số lượng 150 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Minh Thư.

3. Các bước thực hiện

 • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hoặc không có hóa đơn.

 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

3. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.

4. Trong trường hợp hạch toán thẳng CPMH vào chứng từ và đã thực hiện phân bổ, nếu người dùng thay đổi/sửa lại 1 trong số các chức năng/số liệu sau thì lưu ý cần phân bổ lại chi phí để chương trình cập nhật Tổng giá trị tại dòng CPMH về 0:

 • Chỉnh sửa Tỷ lệ CK, tiền CK, CPMH (tại dòng mã CPMH), các loại thuế.
 • Thay đổi hình thức nhận hóa đơn (Nhận kèm hóa đơn, Không kèm hóa đơn, Không có hóa đơn).
 • Thay đổi loại chứng từ mua hàng (Mua hàng trong nước qua kho, không qua kho, nhập khẩu qua kho, nhập khẩu không qua kho).

 

Cập nhật 2 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA