1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?

Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?

1. Mô tả

Số liệu công nợ phải thu của khách hàng khi xem trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do các tài khoản (khác TK 131) đang thiết lập chi tiết theo Khách hàng

 • tab Công nợ trên phân hệ Bán hàng đang mặc định hiển thị công nợ của Khách hàng theo tất cả chứng từ có hạch toán tài khoản chi tiết cho Khách hàng đó. Vì vậy, công nợ này sẽ bao gồm cả số liệu liên quan đến tài khoản khác như TK 1388, 3388…Trong khi đó, số liệu trên sổ chi tiết công nợ phải thu TK131 chỉ bao gồm số liệu liên quan đến TK 131

Giải pháp:

 • Nếu muốn xem công nợ theo TK 131 trên tab Công nợ  thì thực hiện như sau:

=> Công nợ trên tab Công nợ sẽ khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu

Nguyên nhân 2: Nhập số dư đầu kỳ không khớp giữa công nợ chi tiết theo hóa đơn và công nợ tổng hợp của khách hàng

 • Tab Công nợ trên phân hệ Bán hàng đang lấy số liệu theo công nợ chi tiết theo hóa đơn, trong khi sổ chi tiết công nợ phải thu TK131 lại lấy số liệu theo công nợ tổng hợp => số liệu công nợ bị lệch nhau

Giải pháp: Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay