1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Lập hóa đơn khi chuyển giao hết năm theo NĐ123/2020/NĐ-CP trên MISA SME
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Lập hóa đơn khi chuyển giao hết năm theo NĐ123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

Lập hóa đơn khi chuyển giao hết năm theo NĐ123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng các bước cần thực hiện khi chuyển giao hóa đơn khi hết năm để chương trình tự động đáp ứng ký hiệu và số hóa hóa đơn theo quy định TT78/2021/TT-BTC.

Cụ thể theo quy định TT78: Số hóa đơn bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, kí hiệu hóa đơn thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

2. Hướng dẫn

2.1. Nâng cấp phiên bản

MISA SME đã đáp ứng tự động chuyển giao hóa đơn từ phiên bản MISA SME 2022 – R10 trở đi. Kính mời Anh/chị nâng cấp lên các phiên bản MISA SME mới nhất theo 1 trong 2 cách sau:

 • Tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Xem hướng dẫn tại đây
 • Tải bộ cài các phiên bản SME2023. Download tại đây

2.2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Khi phát hành hóa đơn, phần mềm sẽ tự động nhảy ký hiệu theo ngày hóa đơn (ký hiệu hóa đơn có sự thay đổi ở kí tự số 3, 4 – Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch). Ví dụ:

 • Ngày hóa đơn thuộc năm 2023: Ký hiệu HĐ là 1C23TYY
 • Ngày hóa đơn thuộc năm 2024: Ký hiệu HĐ là 1C24TYY và số hóa đơn bắt đầu từ số 1

Lưu ý:  Nếu người dùng tự sửa ngày tháng năm khi phát hành hóa đơn, chương trình sẽ tự động chuyển lại ký hiệu và số hóa đơn theo đúng thời điểm ngày người dùng sửa.

Ví dụ minh họa trên phần mềm: Chọn lại ngày tháng hóa đơn từ năm 2022 sang năm 2023, thì chương trình sẽ tự chuyển ký hiệu hóa đơn từ 1K22TSL sang 1K23TSL.

2.3. Lưu ý quan trọng trước khi phát hành hóa đơn năm 2024

Sang năm 2024, nếu người dùng đã phát phát hành hóa đơn năm 2024, thì chương trình sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm 2023 của cùng ký hiệu (Kể cả hủy hóa đơn đã phát hành đi)

Người dùng cần chốt xuất hết hóa đơn năm 2023 trước khi xuất hóa đơn năm 2024.

 

Cập nhật 28 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan