1. Trang chủ
  2. 4.6. Danh sách nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

4.6. Danh sách nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ theo tài khoản khác công nợ đầu kỳ chi tiết theo hóa đơn

1. Nội dung

Trong kỳ, báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn bị lệch so với sổ chi tiết công nợ phải trả

2. Nguyên nhân và giải pháp
  • Sai lệch là do số dư đầu kỳ công nợ khách hàng nhập chi tiết theo hóa đơn không khớp với số tổng dư Nợ của khách hàng bên ngoài.
  • Xem hướng dẫn giải pháp tại đây
Cập nhật 15 Tháng Mười Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?