Nhập công nợ nhà cung cấp theo ngoại tệ

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp, với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).

Cách thao tác:

1. Để nhập số dư công nợ nhà cung cấp theo loại tiền ngoại tệ, kế toán vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, tại mục Tiền tệ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

2. Sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Khai báo danh sách nhà cung cấp

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.
  • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây
 • Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

  • Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
   • Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
   • Chọn tài khoản có phát sinh công nợ nhà cung cấp và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn. => Chỉ có những tài khoản được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản, kế toán mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).
   • Sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:

Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ nguyên tệ và quy đổi đối với nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên , sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp.

Có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
 • Công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:
  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
  • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ nguyên tệ và quy đổi.

  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:
  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với nhà cung cấp có phát sinh công nợ đầu kỳ.
  • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
  • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp theo nguyên tệ và quy đổi.

Lưu ý:

1. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Có – Tổng số dư bên Nợ để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Có, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ.

2. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải trả lên cột Dư Có trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

3. Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

   • Sau khi nhập công nợ của nhà cung cấp, nhấn Cất.
  • Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
   • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
   • Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan