Thiết lập ngày hạch toán

Phần mềm MISA SME.NET cho phép thay đổi Ngày hạch toán mặc định trên các chứng từ kế toán khi thêm mới. Kế toán thường thực hiện đổi ngày hạch toán khi phát sinh nhu cầu nhập bù chứng từ của những ngày trước đó như:
  • Đối với các nghiệp vụ liên quan đến Hóa đơn bán hàng: Tại đơn vị không quản lý việc xuất hóa đơn trên phần mềm, khi đó hàng ngày người viết hóa đơn sẽ thực hiện viết và cuối ngày tổng hợp lại hoặc sau 1 tuần (tùy theo đơn vị) và chuyển cho kế toán để hạch toán, báo cáo.
  • Đối với các nghiệp vụ Ngân hàng: Thông thường ngày hôm sau thì đơn vị mới nhận được được những giao dịch phát sinh liên quan đến ngân hàng (Ví dụ liên quan báo Có, liên quan nghiệp vụ chuyển đi nhưng không thực hiện được…) do ngân hàng báo về. Hoặc 1 tuần/tháng đơn vị mới lấy sổ phụ ngân hàng về để hạch toán (tùy theo số lượng giao dịch cũng như nhu cầu của đơn vị).

Cách thao tác

  • Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán.
  • Đổi ngày hạch toán về ngày cần nhập bổ sung chứng từ.
  • Nhấn Đồng ý để áp dụng ngày hạch toán vừa chọn.

Lưu ý: Thêm mới chứng từ hoặc nhân bản từ chứng từ cũ, phần mềm sẽ mặc định lấy ngày theo ngày hạch toán vừa thiết lập như trên.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan